Test of English as a Foreign Language (TOEFL) öğrencilerin İngilizce’de okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin yeterliliğini ölçmek amacıyla tasarlanmış bir sınavdır.

Testin en sık uygulanan formatı TOEFL-IBT ya da TOEFL “Internet Based Test”, yani İnternet Esaslı Testtir.

Yüksek derecede İngilizce hakimiyetine ulaşıldığı ve testin temel yapısı tanındığı taktirde TOEFL sınavı güç bir sınav değildir.

Intellenglish TOEFL Hazırlık Programlarıyla öğrencileri sınava iki şekilde hazırlar:

1) Öğrencilerin Gramer, Kelime haznesi geliştirme, Konuşma ve Dinleme becerilerini bütünleyerek temel İngilizce yeterliliklerini arttırır.

2) Öğrencilerin yoğun soru çözme pratiği yaparak ve test stratejilerini geliştirerek testin yapısını tanımalarını sağlar.

Daha fazla bilgi için ve Kasım 2008 TOEFL Hazırlık Sınıfında yerinizi şimdiden ayırtmak için bize ulaşın.